Allt om rörmokare

En rörmokare är en hantverkare som specialiserar sig på installation, reparation och underhåll av rör. En rörmokare arbetar dagligen med att installera olika typer av rör både inom och utanför byggnader som behöver rörledningar. De olika rören som rörmokaren installerar kan sedan användas för vatten, kyla, värme och avlopp beroende på vilken funktionalitet som byggnadsägaren eller företagaren önskar. Andra uppgifter som faller på en rörmokare är att laga och reparera olika typer av läckor och fel som uppstår i befintliga rörsystem.

Vad gör en rörmokare?

En rörmokare är en hantverkare som arbetar med rörsystem. När han eller hon tar på sig denna roll installerar han eller hon olika typer av rör både inuti och utanför byggnader som behöver rörläggning. Rörmokaren kan installera olika typer av rör beroende på hur de behövs för att utföra vatten-, kyl-, värme- eller avloppsfunktioner.

En yrkesverksam rörmokare har dagligen till uppgift att installera olika typer av rör både i och utanför byggnader som kräver rördragning. Beroende på för vilket ändamål rörledningarna behövs kan rörmokaren installera ett eller flera rör. Läckor och problem i befintliga rörsystem är exempel på uppgifter som kan utföras av en rörmokare. Att laga och reparera olika former av läckor och fel är ett annat arbete som en rörmokare kan utföra. Titeln "rörmokare" används av de flesta för att referera till en rörmokare, trots att den inte har någon större betydelse för allmänheten. Rörmontör och rörmontör är två andra populära alternativa benämningar för rörmokare.

VVS-människor arbetar inom VVS-branschen, som kallas värme, ventilation och sanitet. I denna bransch finns det fler yrkesroller än bara rörmokare, så om du skulle anlita en rörmokare som säger sig vara rörmokare är det lämpligt att ta reda på vad hans specialitet är innan du anlitar honom.

Rörmokeriets historik

De första rörmokarna sägs ha börjat arbeta under den romerska perioden och byggde vattenledningar som sattes in här och där i hela riket för att tillhandahålla dricksvatten. Romarna kallade det ämne som bröts i blymalmen för pyrit, som på latin heter plumbum, och det användes för att tillverka vattenrör. På engelska är plumber synonymt med rörmokare, som härstammar direkt från den latinska termen.

Utbilda sig till rörmokare

Det tar lite längre tid att utbilda sig till rörmokare än till snickare eller elektriker. Det första steget är att ta en lärlingsutbildning som certifierad rörmokare genom att avlägga en utbildning på arbetsplatsen inom rör- och byggnadsteknik i slutet av din gymnasieutbildning. En rörmokarutbildning ska genomföras på en rörmokares arbetsplats eller i en rörmokarkurs. Den praktiska delen av gymnasieutbildningen för att bli rörmokare är fyra gånger så lång, dvs. ca 2 år, och omfattar ca 800 timmars arbetstid.

Gesällprov för rörmokare

För att bli auktoriserad yrkesverksam rörmokare måste du avlägga ett gesällprov för rörmokare efter att ha avslutat en gymnasieutbildning som rörmokare och gjort praktik.

Att arbeta som rörmokare

En rörmokare som fokuserar på rörledningar för bostäder och kommersiella lokaler kan arbeta i olika miljöer, beroende på hans eller hennes specialitet. Inom området VVS och rörmokare finns det flera specialiseringar att välja mellan och specialisera sig på.

Vissa rörmokare har specialiserat sig på att arbeta med vissa typer av värmepumpar, t.ex. värmeväxlare eller jordvärmepumpar.

Vissa rörmokare arbetar främst med nyinstallationer av t.ex.

  • Villor
  • Fritidshus
  • Hyresrätter
  • Bostadsrätter

VVS-installatörer, liksom alla andra yrkeskunniga hantverkare, har förmågan och kunskapen att installera ett brett utbud av badrumskomponenter, t.ex. duschar, badkar, toaletter och tvättställ. Om du behöver tips och råd för att renovera eller bygga ett badrum kan en rörmokare ofta hjälpa dig.

Vilken lön har en rörmokare?

Eftersom utbildningen i allmänhet är längre och eftersom vissa delar av en reparation eller konstruktion endast kan utföras av en auktoriserad rörmokare, är lönen för rörmokare vanligtvis något högre än för andra yrken. En rörmokare som har arbetat i 5-10 år tjänar cirka 25 000 kronor per år. Lönen varierar dock avsevärt beroende på var i landet rörmokaren arbetar.